E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
24 Sep 2012 23:44
Forfatter
Oskar Edin Indergaard

Oskar Edin Indregaard er født den 28.4.1938. Han er utdannet cand. philol., har arbeidet 15 år i den

videregående skolen og har følgende fagkrets: Mellom-fag i tysk, fransk, kristendoms? og

samfunnskunnskap og hovedfag i historie.

 

Boken, Guds løfter til Israel, er en samling av artikler, taler og foredrag som Oskar Edin Indregaard

har skrevet/holdt i løpet av de tre siste år. I boken behandler han såvel hedningenes som kirkens

forhold til svik imot Israel og peker på jødenes særstilling som Guds utvalgte folk. Boken gir et

meget sterkt forsvar for jødenes sak, og den framhever stadig vekk riket for Israel eller 1000 årsriket,

som er beskrevet overalt i Bibelen, både i GT. og NT., men som dessverre de aller fleste av

teologene og en stor del av forkynnerne i Norge i dag ikke tar fram i forkynnlsen.

 

Vi vil be kristenfolket om å lese boken, anbefale den til andre ov være med på å spre den, slik at så

mange som mulig kan få se at jødene fortsatt er Guds utvalgte folk, som han førte fram gjennom

historien og gjennom seklene i full overensstemmelse med det profetiske ord, og i full forakt

forhedningene og «erstatningsteologien» som begge motarbeider Israel og det profetiske ord.

 

Forord

Innledning

DEL I: Israel og hedningene

 

Hvorfor larmer hedningene

Hatet mot jødene

Utryddelsen av jødene

Det hellige hatet

Palestina-problemet. Nr. 1

Palestina-problemet. Nr. 2

PLO's holdning overfor Israel

Forholdet mellom Israel og Egypt

Fred i Midt-Østen?

Quo Vadis ? Israel?

Hva med jødehatet?

Og hedningene er blitt vrede

Han er også hedningenes Gud

DEL II: Israel og kirken

 

Guds-riket ? hva er det?

Kirken og Israel

Tradisjonen i Den lutherske kirke

Det store sviket

Teologenes store dilemma

Teologenes eskjatologiske engasjement

Kirken sviker Israel

Hvordan kan det være mulig?

Menighetens tidsalder og 1000-års-riket

DEL III

 

Hva galt har jødene gjort?

Jødefolkets lidelser

Det gåtefulle folket

Israel ? utvalgt av Gud

Israel ? folket og andet i Bibelens lys

Israels løfter

 


 

Jerusalem

Den store trengselÅpent brev til biskop Aarflot

Kjenner ikke jødene til sin særstilling som Guds folk?

Hva er sannhet?

Konflikten i Midt-Østen

Har Gud forkastet sitt folk?

 

Original tekst (på norsk).

Emner
Israel
Dokumenttype
Undervisning